Ankara http://www.booked.net/
+9...+12° C

İngilizce

Genel İngilizce Dersleri

Komşu ülkeler arasında “en az yabancı dil bilen ülke “ imajını silmek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra biz özel kurumların da misyonu olmalıdır. Bu da, Yabancı Dil Eğitim kalitesini Avrupa Birliği Standartlarına yükseltmekle ve British Dil Okulu’ndaki  gibi uluslararası deneyime sahip yerli ve yabancı öğretmenlerle mümkündür. Her seviye 4 aylık süre içermektedir. Kayıt öncesi yapacağımız Seviye Tespit Sınavı (STS) sonucuna göre kursiyerlerimiz, seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir.

Standartlara göre kurlar şöyledir:

A1 Elementary
A2 Pre-İntermediate
B1 İntermediate
B2 Upper-İntermediate
C1 Advanced Level
C2 Proficiency

Elementary (Temel İngilizce) = A1 ( A1/1, A1/2)

Bu seviyede öğrenciler temel gereksinimlerini karşılayabilir, günlük ifadeleri ve temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu çerçevede, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.

Pre-Intermediate (Orta Altı Seviye İngilizce) = A2 (A2/1, A2/2)

Bu seviyede öğrenciler kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.

Intermediate (Orta Seviye İngilizce) = B1 (B1/1, B1/2)

Bu seviyede öğrenciler Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; rüyalarından, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.

Upper Intermediate (Orta Üstü Seviye İngilizce) = B2 ( B2/1, B2/2)

Bu seviyedeki öğrenciler soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.

Advanced (İleri Seviye İngilizce) = C1

Bu seviyedeki öğrenciler farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Proficiency (İleri Seviye İngilizce) = C2

Bu seviyedeki öğrenciler duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.